Foreldrahandbók

Foreldrahandbók

Heimilisfang:

Leikskólinn í Stykkishólmi

Búðanesvegi 2

340 Stykkishólmi

 

Símar: 433-8130 (Vík)                                   Eldhús 4338134

               433-8129 (Ás)                                 Skólastj. 4338128

               433-8131 (Nes)                              

              Netfang leikskólans er leikskoli@stykkisholmur.is

              Slóð heimasíðu er: http://www.stykkisholmur.is/leikskolinn

 

Starfsfólk leikskólans:

Leikskólastjóri: Sigrún Þórsteinsdóttir (M.Ed. í stjórnun menntastofnana)

Aðalheiður Sigurðardóttir grunnskólakennari Ási

Bergdís Eyland Gestsdóttir leiðbeinandi (leikskólakennarnemi) Ási

Berglind Eva Ólafsdóttir leiðbeinandi Nesi

Elín Dóra Sveinbjörnsdóttir ræsting

Elín Helga Guðmundsdóttir matráðskona

Elínbjörg Katrín Þorvarðardóttir, leiðbeinandi Vík

Elísabet Lára Björgvinsdóttir aðst.leikskólastj/deildarstj. Ási

Geir Elías Úlfur Helgason, leiðbeinandi Nesi

Joanna Szerszen leiðbeinandi á Vík

Jóhanna Ómarsdóttir aðstoðar á öllum deildum

Karín Rut Bæringsdóttir leiðbeinandi Nesi

Magðalena Hinriksdóttir deildarstjóri Nesi 

María Jónasdóttir leiðbeinandi Vík

Nanna Einarsdóttir leiðbeinandi/stuðningsfulltrúi Ási (í veikindaleyfi)

Ólöf Edda Steinarsdóttir leiðbeinandi Vík

Ólöf Guðrún Guðmundsdóttir ræsting

Rósa Kristín Indriðadóttir leiðbeinandi Vík (í tómstundafulltrúanámi við H.Í.)

Rebekka Rán Karlsdóttir leiðbeinandi Ási

Sara Diljá Sigurðardóttir leiðbeinandi Nesi

Sigrún Anna Jónsdóttir leikskólakennari Nesi

Sigurdís Gísladóttir aðstoð í eldhúsi / leiðbeinandi Nesi/Vík/Ási

Sigurlína Sigurbjörnsdóttir grunnskólakennari Nesi

Sólbjört S. Gestsdóttir deildarstjóri Vík

Þórhildur Eyþórsdóttir, leiðbeinandi Vík (BA í spænsku)

Þór Örn Víkingsson, leiðbeinandi Ási

 

Rekstur

Leikskólinn er fyrir börn frá tólf mánaða aldri til grunnskólaaldurs. Rekstaraðili leikskólans er Stykkishólmsbær. Starfið fer fram á þremur aldursskiptum deildum. Yngsta deildin, Vík, er fyrir 12. mánaða til 3 ára, Nes er fyrir 3 – 4 ára og elsta deildin, Ás, fyrir 4 – 6 ára börn.  Aldursskiptingin fer að nokkru leiti eftir stærð árganga.

Leikskólinn starfar undir faglegri yfirstjórn Menntamálaráðuneytis og starfar samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008. Menntamálaráðuneytið gefur út Aðalnámskrá leikskóla. Í henni eru markmið og leiðir sem leikskólar starfa eftir, en útfæra eftir eigin stefnu og áherslum. Í lögum um leikskóla segir m.a. “Leikskólinn skal í samráði við foreldra eða aðra forráðamenn veita börnum á leikskólaaldri uppeldi og menntun.”

Nánast enginn biðlisti er í leikskólann, en vegna skipulagningar á uppeldisstarfinu eru foreldrar beðnir um að huga að umsóknum í tíma. Einnig getur þurft að jafna fjölda barna á milli deilda, vegna mis stórra árganga, svo deildirnar eru ekki alltaf hreint aldursskiptar.

 

Aðaláherslur

Meginmarkmið með leikskóla skal vera “að búa börnum örugg leikskilyrði og hollt uppeldisumhverfi.” Leikskólinn er réttur barna, en val foreldra. Í leikskólanum fer starfið fram á forsendum barnanna og áhersla er lögð á að efla sjálfstraust þeirra og sjálfsmynd. Einnig er lögð mikil áhersla á skapandi starf og að börnin þroski með sér sína eigin sköpunarhæfni og sköpunarkraft.

Leikskólinn er fyrsta skólastig barnsins og þar fer kennslan fram í gegnum leikinn. Í leikskólanum er lítið um beina kennslu, heldur eru börnin að æfa sig undir lífið, í gegnum leik. Þau þurfa að taka tillit til annarra, bæði barna og fullorðinna, þau þurfa að læra að deila með öðrum og skiptast á. Það getur verið mjög erfitt fyrir lítið barn sem sér heiminn út frá sjálfu sér. Börnin læra að vinna í hóp og koma sér saman um lausnir. Þau læra að vinna að sama verkefni í langan tíma, þurfa að skipuleggja tímann og hugsa fram á við. Þau læra að velja sér viðfangsefni og þurfa að standa við sitt val. Þau fá holla hreyfingu á hverjum degi og í valinu eru einnig í boði gönguferðir.

Leikskólauppeldi kemur aldrei í staðin fyrir foreldra uppeldi, heldur er holl og góð viðbót.

 

Opnunartími og vistgjald

Leikskólinn er opinn frá kl. 7:45 – 16:30 alla virka daga. Kl. 7:45 er tekið á móti börnum á Vík og Nesi. Lokað er á aðfangadag og gamlársdag.

Í boði er sveigjanlegur vistunartími, 4 – 9 1/4 tímar á dag. Vistunartími hvers barns er sá sami alla daga vikunnar. Eftirtaldir vistunartímar eru í boði, en unnt er að athuga með aðra möguleika ef brýn nauðsyn krefur.

                    Frá klukkan:                           Til klukkan:

           7:45                                         12:00                         

           8:00                                         12:15

           9:00                                         13:00

           9:45                                         14:00

         10:00                                         14:15

                                               15:00

                                                           16:00

                                                           16:15

                                                           16:30                                                                                                                                   

Mikilvægt er að sá vistunartími sem samið er um sé virtur. Starfsfólk skráir komu- og brottfarartíma barnanna.

Uppsagnarfrestur er einn mánuður og miðast við mánaðamót eða miðjan mánuð. Systkinaafsláttur er 25% af vistgjaldi annars barns, 50% af vistgjaldi þriðja barns og 30% afsláttur er til einstæðra foreldra. Ef breyta á vistunartíma barnsins, verður sú breyting að gilda í minnst þrjá mánuði og vera gerð með mánaðar fyrirvara. Allar breytingar eru skriflegar og gerðar hjá leikskólastjóra. Ef farið er ítrekað fram yfir vistunartíma er innheimt sérstaklega fyrir það.

 

Starfið

Leikskólinn í Stykkishólmi leggur aðaláherslu á skapandi starf í sinni víðustu mynd. Starfið tekur m.a. mið af hugmyndafræði Piaget, fjölgreindarkenningu Howard Gardners og kenningu John Deweys ,,learning by doing” þ.e. lært með því að framkvæma.  Litið er á börnin sem virka, hugmyndaríka og skapandi einstaklinga sem hvert um sig hefur úr sínum hæfileikum að spila.

Dagskipulagið er örlítið breytilegt eftir deildum, en heildar ramminn er sá sami. Börnin fá í byrjun hvers skólaárs nýtt dagskipulag með sér heim svo hægt sé að fylgjast sem best með starfinu. Einnig má sjá skipulagið fyrir framan hverja deild og á heimasíðunni. Helstu stundir í dagskipulagi eru ýmsir hópatímar og val. Auk þess vinna elstu börnin í sérstökum skólastundum, í nánu samstarfi við Grunnskólann. Samverustundir með lestri og söng koma einnig fyrir nokkrum sinnum yfir daginn á hverri deild.    

Í hópastarfi vinna börnin í ákveðnum hópum að ákveðnum verkefnum sem ná yfir langan tíma. Undanfarið hefur verið unnið með þemað ,,Náttúran og við”, í stórum verkefnum sem taka jafnvel yfir heilan vetur. Inn í þetta fléttast ýmsir þroskaþættir og börnin þjálfa bæði huga og hönd. Yfirleitt er svo endað með sýningu eða opnu húsi um vorið. 

Kennsluaðferðin sem unnið er eftir í hópastarfi, sérstaklega á elstu deildinni, er svokölluð könnunaraðferð (Project approach). Hún byggir á þrepaskiptingu, upphafi, miðbiki og þemalokum. Með aðferðinni er leitast við að samþætta öll námssvið leikskólastarfsins, tónlist, hreyfingu, menningu og samfélag, náttúru og umhverfi, myndsköpun og málrækt, svo úr verði heilsteypt vinna. Aðferðin gerir ráð fyrir virku námi barnanna, þ.e. námi þar sem lært er af reynslunni, með því að framkvæma. Börnin eru hvött til frumkvæðis í vinnu sinni og að nota eigin virkni til þess að byggja upp og bæta við þekkingu sína, undir leiðsögn og hvatningu þeirra fullorðnu. Gert er ráð fyrir því að nám sé mun líklegra til árangurs ef áhugi barnanna ræður ferðinni. Áhugahvötin spilar því stórt hlutverk. Það að börnin hafi ákveðið val um viðfangsefni, innan þess sviðs sem unnið er á, er talið eitt af lykilatriðum að því að vekja áhuga barnsins fyrir náminu. Vinnan er ferli sem felst í því að spyrja og rannsaka.

Á yngstu deildinni hefst þróun á átt að könnunaraðferðinni með ,,könnunarleiknum” sem nefnist á ensku “Heuristic Play with Objects”.  “Heuristic” er að uppruna gríska orðið “eurisko” sem þýðir að uppgötva eða öðlast skilning á.  Þessi merking lýsir nákvæmlega því sem börnin eru að gera í þessum leik. Hlutirnir sem börnin fá í könnunarleik eru alls konar hversdagslegir hlutir og ílát s.s. stórar dósir, kökubox, öskjur úr pappa eða tré, þvottaklemmur úr tré (gamaldags, ekki með gormi), ullardúskar, rör og pappahólkar, könglar, skeljar og margt, margt fleira.  Það er ekki nýtt að börn leiki sér með það sem við köllum verðlaust efni en hér er á ferðinni sérstök útfærsla á því að nálgast efniviðinn með ákveðinn tilgang í huga.   

Val er á hverjum morgni, innan deilda, á Ási og Nesi og tvisvar til þrisvar í viku e.h. þar sem deildirnar blandast. Valið er umgjörð um frjálsan leik barnanna.  Þar geta börnin valið um ýmis svæði og viðfangsefni og æfast í því að standa við sitt val og að bíða, því ekki er alltaf laust pláss í því sem þau vilja. Í val fara fjórir elstu árgangarnir.

Málörvunartímar eru fastur liður í Ási og Nesi. Í þeim er unnið í litlum hópum með ýmis verkefni eftir aldri og getu barnanna. Þessir tímar eru í dagskipulaginu innan hópastarfsins.

Sameiginlegar söngstundir allra deilda eru tvisvar í viku, fyrir og eftir hádegi.

Leikskólinn hefur komið sér upp endurvinnslustefnu og hefur nú fengið Grænfánann í annað sinn, sem er alþjóðleg viðurkenning veitt til skóla. Núna starfar leikskólinn sem skóli á grænni grein en hefur ekki sótt um grænfánann síðan 2010.  Leikskólinn hefur einnig forvarnarstefnu sem er hluti af forvarnarstefnu Stykkishólmsbæjar.

 

Grænfáninn

Þann 30 maí 2007, var leikskólanum fyrst afhentur grænfáninn af aðilum frá Landvernd og svo í annað sinn 4. nóvember 2010.

Umhverfismarkmið leikskólans í Stykkishólmi eru að:

1. kynnast umhverfi skólans á sem fjölbreyttastan hátt

2. nýta pappír sem best

3. flokka allt sorp

4. rækta grænmeti og fleira, t.d. kartöflur og krydd

5. fara sparlega með vatn og rafmagn

 

Leikskólinn gerði sér einnig umhverfissáttmála sem við keppumst við að halda í heiðri.

 

Umhverfissáttmálinn

Leikskólinn í Stykkishólmi ætlar að leggja sitt af mörkum til jarðarinnar. Það gerum við með því að tileinka okkur umhverfisvæna starfshætti og kenna börnunum að ganga vel um gróður í kringum okkur, gróðursetja og rækta í garðinum við leikskólann. Að endurnýta pappír, jarðgera matarleifar og nota umhverfismerkt hreinlætisefni.

Þannig læra börnin smátt og smátt að ganga vel um og nýta betur það sem við höfum og að ganga ekki á höfuðstól náttúrunnar. 

 

Upplýsingatafla

Auglýsingar og skilaboð til foreldra eru hengd á töflu í forstofum. Skilaboð frá foreldrafélaginu eru einnig hengd á þessa staði. Gott er að skoða það reglulega til þess að fylgjast með því sem er að gerast. Einnig má finna ýmsar gagnlegar upplýsingar og skilaboð fyrir framan deildirnar, matseðla, hópaskiptingar og fl. sem viðkemur hverri deild. 

Fréttabréf

Stefna er að gefa út fréttabréf og ýmis skilaboð einungis á rafrænu formi. Á heimasíðunni okkar,  www.stykkisholmur.is/leikskolinn má sjá nýjustu upplýsingar, fréttir, myndir o.fl.

 

Aðlögun

Mikilvægt er að aðlögun gangi vel og að góð samvinna verði á milli foreldra og leikskóla. Það er forsenda þess að barninu líði vel í leikskólanum og það verði öruggt og geti þannig notið dvalarinnar í leikskólanum. Aðlögun er einstaklingsbundin, miðað er við að aðlögun taki 5 daga. Aðlögun getur tekið styttri tíma og einnig lengri tíma. Í upphafi aðlögunar fá foreldrar aðlögunarskipulag frá starfsfólki sem er svo sniðið að þörfum barnanna. Gott er að nota aðlögunina til að kynnast starfsfólkinu og starfsemi leikskólans. Börnin koma með ljósmynd af sér að heiman til að merkja fatahólfið sitt með.

Aðlögun barna á Vík - þátttökuaðlögun

Áður en barn byrjar í leikskólanum er foreldrum boðið á kynningarfund þar sem starf leikskólans er kynnt. Foreldrar koma einnig í stutt viðtal við deildarstjóra áður en barn byrjar.

Barnið þarf að fá góðan tíma til að kynnast leikskólanum og starfsfólkinu. Góð aðlögun hefur mikla þýðingu varðandi áframhaldandi dvöl barnsins. Á þessu tímabili kynnast barn og foreldrar starfsfólki leikskólans og starfsemi hans.

Þegar barn byrjar í leikskóla er nauðsynlegt að hafa í huga þær breytingar sem það hefur í för með sér fyrir barnið. Barnið þarf að aðlagast nýju umhverfi. Kynnast starfsfólki og börnum sem fyrir eru, læra að vera í hóp, hlíta reglum og fleira.

Vorið 2015 byrjaði leikskólinn með nýtt form á aðlögun sem nefnist þátttökuaðlögun og hefur hún gefist vel í þeim leikskólum sem hafa tekið hana upp.


Þátttökuaðlögun

Leikskólinn er samfélag þar sem fullorðnir og börn byggja upp þekkingu saman og staður námstækifæra. Barnið tekur virkan þátt í að móta umhverfi sitt og þekkingu. Í þeim anda er hin nýja aðlögun sem nefnd er þátttökuaðlögun. Hún byggist á því að ekki er verið að venja barnið við að vera skilið eftir í leikskólanum, heldur er það að læra að vera í nýjum aðstæðum.

Þátttökuaðlögun byggir m.a. á þeirri trú að foreldrar yfirfæri eigin öryggiskennd og forvitni í þessum nýju aðstæðum, á börnin sín. Með því að foreldrar séu þátttakendur frá fyrsta degi öðlist þeir öryggi um dagskipulagið og það nám og starf sem fram fer í leikskólanum. Þeir kynnast kennurum öðrum börnum, foreldrum og starfinu í leikskólanum.

Foreldrar eru með börnunum í þrjá daga.

Dagur 1. frá kl. 9.00 til 11.30,
dagur 2. frá 9.00 - 15.00 
dagur 3. frá kl. 8.00 - 15.00.

Dagur 4. frá kl. 8 – foreldrar skreppa frá.

Foreldrarnir eru inni á deild með börnum allan tímann (nema þegar þau sofa). Foreldrar sinna börnum sínum, skipta á þeim, gefa þeim að borða, leika með þeim og eru til staðar. Kennararnir eru virkir þátttakendur í aðlöguninni, þeir skipuleggja daginn og deila út verkefnum. Á fjórða degi koma börnin um morguninn og kveðja foreldrana fljótlega. Einstaka börn þurfa að hafa foreldra sína með sér í fjóra daga en reynslan sýnir að þau eru fá.

Allt starfsfólk er bundið þagnarskyldu og einnig eru foreldrar beðnir um að skrifa undir þagnarskyldu gangvart hinum börnunum og foreldrum. 

 

Fjarvistir og veikindi

Nauðsynlegt er að foreldrar láti vita um fjarvistir barnanna, hvort sem er vegna veikinda eða annars. Það er til þess að auðvelda okkur skipulagningu á starfinu, hafa aukna yfirsýn yfir fjölda barna og auka þar með öryggi þeirra. Í leikskólanum er boðið upp á að hafa börnin inni í tvo daga eftir veikindi. Ef barnið veikist meðan það er í leikskólanum er hringt í foreldra, svo þeir geti sótt barnið.

 

Leikskólataskan / fatahólfin

Nauðsynlegt er að hafa tösku með aukafötum í leikskólanum. Þó barnið sé löngu hætt með bleiu geta orðið óhöpp, þau hellt ofan á sig, blotnað við útiveru og þ.h. Gott er að vera með inniskó og allan algengan skjólfatnað, s.s. útigalla, pollaföt, leista, vettlinga, húfur og skófatnað eftir veðri. Yfirfarið því töskuna reglulega.

Til að koma í veg fyrir fatarugling er nauðsynlegt að merkja föt barnanna vel, skrifa á þau með fatatússi eða sauma í þar til gerða borða, með nafni barnsins.    

Foreldrar eru beðnir um að aðstoða við að laga til í fatahólfi barna sinna í lok dagsins. Á föstudögum þarf að tæma öll fatahólf. Það er nauðsynlegt til þess að hægt sé að þrífa hólfin vel og einnig gott tækifæri fyrir foreldra til þess að yfirfara leikskólatöskuna.

 

Matmálstímar

Í morgunmat er boðið upp á súrmjólk, hafragraut og ýmiskonar morgunkorn til skiptis, lýsi og ávexti á eftir. Morgunmatur er kl. 8:15 og verða börnin á Vík að vera komin þá ef þau ætla að fá morgunmat. Á Ás og Nes, þurfa þau að vera komin fyrir kl. 8:45 ef þau ætla að borða morgunmatinn í skólanum.

Í hádeginu er boðið upp á heitan mat. Með matnum er grænmeti/salat og vatn. Í eftirmat eru alltaf ávextir. Matseðill er á upplýsingatöflu í fataherbergi og einnig við deildir. Hann má einnig finna á heimasíðunni. Ef börnin eru ekki komin fyrir kl. 11:00 og ekkert verið látið vita, er ekki gert ráð fyrir þeim í hádegismat.

Í síðdegishressingu, kl. 15:00, er ýmist brauð eða ósætt kex og álegg og ávextir á eftir.   

Börnin eru hvött til sjálfshjálpar eftir því sem aðstæður leyfa og stefnt er að því að endurvinnslustefna leikskólans endurspeglist í matmálstímum, með því að flokka afgangana og setja í viðeigandi tunnu.

 

Lyf

Lyf eru ekki gefin í leikskólanum nema til komi vottorð frá lækni um að lyfjagjöf sé nauðsynleg þann tíma sem barnið dvelur í leikskólanum.

 

Foreldraviðtöl /foreldrafundir

Boðið er upp á foreldraviðtöl einu sinni á vetri, venjulega í mars. Að öðru leyti er starfsfólkið tilbúið til að hitta og ræða við foreldra þegar þeir óska. Í skipulögðum foreldraviðtölum er farið yfir þroskaþætti barnsins og rætt um hvernig barninu gengur og líður. Foreldrafundir eru einu sinni til tvisvar á ári. Þeir eru ætlaðir til kynningar og fræðslu fyrir foreldrana.

 

Starfsdagar

Leikskólinn á fjóra starfsdaga á ári þá er leikskólinn lokaður,  auk þess sem við eigum 2 hálfa daga sem nýtast sem starfsmannafundur og deildarfundir þá er leikskólinn lokaður frá kl 12:00. Þessir dagar eru merktir inn á skóladagatalið og auglýstir sérstaklega. Þá er starf leikskólans skipulagt til langs tíma, fengið námskeið eða farið yfir eitthvað efni sem tengist starfsemi leikskólans. Starfsmenn hafa einnig farið í náms- og kynnisferðir erlendis.

 

Sumarlokun

Leikskólinn er að öllu jöfnu lokaður í 24 virka daga yfir sumartímann, þá fara börn og starfsfólk í sumarfrí. Tíminn er notaður til hreingerningar á húsnæði og einnig til viðgerða og annarra framkvæmda sem ekki er hægt að gera á meðan börnin eru í skólanum.

 

Ljósmyndir

Mikið er tekið af ljósmyndum í leikskólanum af börnunum við leik og störf, m.a. stafrænar myndir sem settar eru á heimasíðuna. Það kemur fyrir að myndir úr starfinu birtast einnig á heimasíðu Stykkishólmsbæjar eða í Stykkishólmspóstinum. Ef foreldrar vilja alls ekki að myndir af þeirra börnum fari inn á veraldarvefinn, þá vinsamlegast látið leikskólastjóra vita. Annað hvert ár, eða svo, kemur ljósmyndari og tekur hópmyndir.

 

Samstarfsaðilar

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga  hefur séð um sérkennslu- og sálfræðiþjónustu fyrir leikskólann. Hægt er að fá nánari upplýsingar hjá leikskólastjóra.

Gott samstarf er við grunnskólann, eins og kveðið er á um í lögum um leik- og grunnskóla. Tónlistarskólinn hefur nú bæst í það samstarf og unnið er markvisst að því að efla það enn frekar. Leikskólinn fékk styrk úr þróunarsjóði leikskóla haustið 2003 til þess að vinna að því verkefni. Samstarfið felur m.a. í sér sameiginleg verkefni skólanna, gagnkvæmar heimsóknir nemenda, auk samstarfs kennara og samnýtingar námsgagna. Vorskóli elstu barna leikskólans hefur verið í grunnskólanum undanfarin ár, þar kynnast þau starfinu í grunnskólanum í um viku tíma.

    

Foreldrafélag

Við leikskólann er starfandi foreldrafélag, sem allir foreldrar eru sjálfkrafa aðilar að. Félagið fundar að jafnaði einu sinni í mánuði og er yfirleitt einn fulltrúi starfsmanna leikskólans á fundunum. Starfsemi félagsins hefur verið með ýmsum hætti, það hefur séð um fjöruferð, jólaföndur, sleðaferð, leiksýningar,  íþróttadaga og vorferð. Gjaldið í foreldrafélagið er núna kr. 370,-  á mánuði. Aðalfundur er haldin að hausti.

Stjórn foreldrafélagsins 2015 - 2016 skipa:

Þórný Alda Baldursdóttir formaður

            María Jónasdóttir ritari          

Agnes Helga Sigurðardóttir gjaldkeri

María Kúld Heimisdóttir meðstjórnandi

Sunna Guðný Högnadóttir meðstjórnandi

Elísabet Lára Björgvinsdóttir, fulltrúi starfsmanna leikskólans.

 

Foreldraráð

Við leikskólann er starfandi foreldraráð sem er ráðgefandi fyrir leikskólann og eru helstu hlutverk þess eftirfarandi:           

Gefa umsagnir til leikskóla og leikskólanefndar um skólanámskrá og aðrar áætlanir er varða starfsemi leikskólans
• Fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum
• Hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

Í foreldraráði leikskólans eru:                       

Ingunn Sif Höskuldsdóttir  formaður

Guðrún Harpa Gunnarsdóttir

Edda Baldursdóttir

Sigrún Þórsteinsdóttir, f.h. leikskólans.

 

Afmæli

Haldið er upp á afmæli síðasta föstudag í mánuði og þá er haldið upp á afmæli allra þeirra barna sem hafa átt afmæli í þeim mánuði, leikskólinn sér um veisluföng. Á sjálfan afmælisdaginn er útbúin kóróna, sungið fyrir afmælisbarnið og það heiðrað á ýmsan hátt. Ekki er boðið upp á það að dreifa boðskortum í leikskólanum.

 

Jól og jólafasta

Undirbúningur jólanna er með hefðbundnu sniði. Það er föndrað, sungið og leikið og leitast við að skapa rólegt og afslappað andrúmsloft. Börnin útbúa jólagjöf fyrir foreldra sína og farin er kirkjuferð, sem er sameiginleg með 1 – 4 bekk grunnskóla. Á jólaföstunni hefur skapast hefð fyrir því að skoða jólin í Norska-húsinu. Jólaball er haldið hér með helgileik sem elstu börnin leika. Búningarnir hafa verið notaðir við leikskólann frá því ,,elstu menn muna” en þeir eru saumaðir af St. Franciskus systrunum.

 

Aðrar hefðir

Undanfarin ár hefur verið haldið upp á dag íslenskrar tungu, 16. nóvember, með því að fara í heimsókn á bókasafnið eða að kynna fyrir börnunum íslenskar bækur á annan hátt.

Þorrablót eru haldin á öllum deildum á þorranum, yfirleitt á bóndadaginn. Þar er smakkað á algengasta þorramatnum, leikið, sungið og dansað. 

Á öskudaginn hefur skapast hefð fyrir grímuballi og eru búningar barnanna gerðir hér í leikskólanum. Ekki er farið í grímugöngu út í bæ frá leikskólanum.

Opið hús er yfirleitt að vori, þar sem afrakstur vetrarstarfsins er sýndur og hefð er orðin fyrir ömmu og afadegi.

Foreldrakaffi er yfirleitt á hverri önn þar sem foreldrum er í upphafi dags boðið að staldra við, fá sér hressingu og spjalla áður en haldið er í amstur dagsins.

Í lok skólastunda í maí er farið í göngu upp á Gráukúlu. Við tökum með okkur nesti og eru foreldrar velkomnir með. Þessi gönguferð tekur Formleg útskrift elstu barna úr skólastundum er einnig í lok maí. Þá koma elstu börnin og þeirra nánustu saman og fagna þessum áfanga í lífi barnanna. Börnin sýna eitthvað sem þau hafa unnið að og bjóða upp á hressingu. Þau fá svo afhentar möppur sínar og útskriftarskjal.

 

Ýmsar upplýsingar og reglur

Engir fastir “dótadagar” eru við leikskólann. Yngri börnin þurfa gjarnan að hafa með sér einhvern lítinn hlut sér til halds og trausts, aðallega fyrstu dagana. Með eldri börnin er æskilegast að þau komi ekki með dót en taki með sér bók til að lesa eða geislaplötu til að hlusta á, ef þau þurfa að taka eitthvað.  Að öðru leyti er þetta á ábyrgð foreldranna og þau verða að taka ákvörðun með börnunum sínum. Leikskólinn tekur enga ábyrgð á leikföngum barnanna. 

Vinsamlegast gangið vel um umhverfi leikskólans. Skiljið bílana ekki eftir í gangi á meðan þið komið með eða sækið börnin.

Vinsamlegast fylgið börnunum alla leið að deildinni þeirra eða yfirgefið þau ekki fyrr en starfsmaður hefur tekið við þeim.

 

Starfsmenn leikskólans bjóða ykkur velkomin til samstarfs og vonast til þess að leikskóladvölin verði ykkur ánægjuleg.Við hlökkum til að kynnast ykkur !